ReadyPlanet.com


1 ใน 8 ทักษะที่สำคัญ ฝึกคุณธรรมให้กับลูกน้อยของคุณแม่ได้ไม่ยาก


 

1 ใน 8 ทักษะที่สำคัญ ฝึกคุณธรรมให้กับลูกน้อยของคุณแม่ได้ไม่ยาก

 

            ในปัจจุบันที่เด็กน้อยสามารถเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่าย ทั้งข่าวที่มีความรุนแรง ข่าวอาชญากรรม หรือข่าวดีต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเด็กเล็กยังไม่สามารถแยกแยะความดีร้ายได้ ไม่รู้ว่าอะไรถูกหรือผิด ทำให้พ่อแม่ทั้งหลายต้องเริ่มฝึก 8 ทักษะ สำคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโตของลูกน้อย โดยเฉพาะทักษะทางด้าน “คุณธรรม”

 

            คุณพ่อและคุณแม่ควรเริ่มฝึกและสอนให้ลูกมีคุณธรรม  เพราะเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในสังคมยุคนี้  ยิ่งหากในบ้านมี เด็ก 2 ขวบเอาแต่ใจ ด้วยแล้ว  คุณพ่อคุณแม่ควรต้องเริ่มปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูก  เริ่มจากสอนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจวัตรประจำวันในการดำรงชีวิต  จะทำให้ลูกเข้าใจและซึมซับได้ง่ายขึ้น

 

การฝึกทักษะด้านคุณธรรมให้กับลูกน้อย โดย เอนฟาโกร มีวิธีการดังนี้

            1. ฝึกให้ลูกช่วยแม่ทำงานบ้าน  เช่น ช่วยทิ้งขยะ  ช่วยเก็บของเล่นของตนเองเมื่อเล่นเสร็จ         ช่วยหยิบสิ่งของให้แม่  เป็นการสร้างพื้นฐานคุณธรรมการมีน้ำใจ  ไม่ควรมองข้ามการให้ลูกช่วยทำงานบ้านโดยคิดว่าลูกยังเล็ก 

            2. สอนให้ลูกรู้จักขนบประเพณี  วันปีใหม่  วันสงกรานต์  ไปทำบุญตักบาตรด้วยกัน  โดยให้ลูก    มีส่วนร่วมในการช่วยแม่จัดของไปใส่บาตรด้วย

            3. คุณพ่อคุณแม่ต้องพูดคุยและรับฟังลูกด้วยท่าทีที่เป็นมิตรเสมอ  พยายามเปิดโอกาสให้ลูกได้พูด  ได้แสดงความรู้สึก  เป็นการช่วยให้ลูกรู้จักคิด  เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบความคิดของลูกว่าถูกหรือมีอะไรต้องทำความเข้าใจใหม่ให้ถูกต้อง

            4. คุณพ่อคุณแม่ต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมให้กับลูก ด้วยการทำตามกฎระเบียบของสังคม  เช่น  ไม่ขับรถฝ่าไฟแดง  รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับผู้อื่น 

            5. สอนให้ลูกละอายแก่ใจถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีแม้จะไม่มีคนเห็น  เรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ๆ 

            6. สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญและยกย่องคนเก่ง  คนรวย  โดยไม่สนใจถึงที่มาของความเก่ง  ความรวย  ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก  ควรสอนลูกให้เห็นคุณค่าของความดีมากกว่าความรวย

            7. เล่านิทานที่มีตัวละครที่มีคุณธรรมให้ลูกฟัง  เพื่อให้ลูกซึมซับเรื่องราวดี

            8. เล่าเรื่องคนดีที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้ลูกฟัง  เช่น  คนที่เมตตานำอาหารให้สุนัขจรจัด  คนที่เก็บของได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ  คนที่บริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้  เป็นต้น

 

            เมื่อคุณแม่ต้องการสรรหาสิ่งดี ๆ ให้กับลูก นอกจากเรื่องของการเลือก นมกล่องสำหรับเด็ก ที่มีประโยชน์แล้ว การฝึกให้ลูกมีคุณธรรม  ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พึงกระทำ โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ลูกยังเล็ก  ต้องสอนให้แยกแยะระหว่างถูกหรือผิด  ระหว่างความเหมาะสมและไม่เหมาะสม  อย่าคิดว่าลูกเล็กยังไม่เข้าใจ  เพราะเมื่อลูกโตขึ้น            การแก้ปัญหาย่อมยากกว่าการปลูกฝัง  หรือเวลานั้นอาจจะสายเกินไป

 

            ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คือ 1 ใน 8 ทักษะที่ เอนฟาโกร แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักวิธีฝึกฝนลูกน้อยให้มีทักษะการเข้าสังคม รู้จักการอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ เพราะเด็กแต่ละคนมีทักษะแตกต่างกัน เด็กที่มีทักษะการเข้าสังคมจะเป็นที่ยอมรับ เป็นที่รักของคนอื่น ซึ่งจะทำให้เขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ อย่างมีความสุข และเป็นที่รักของคนในสังคมผู้ตั้งกระทู้ ชนาภร สิริโสภา :: วันที่ลงประกาศ 2019-01-26 18:13:43


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.